Cursussenolieverf portret en stilleven


                                        

Aanmelden (graag uiterlijk 21 oktober) gaat als volgt:

  1. Klik op Details en inschrijven voor een beschrijving van de cursus. Je kunt direct zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.

  2. Als je nog niet ingelogd bent, moet je inloggen om je op te kunnen geven voor een cursus.

  3. Heb je je al eens aangemeld, dan log je in met je e-mailadres en je zelfgekozen wachtwoord. Als je nog geen log-in hebt, dan meld je je eerst aan. Klik bovenaan de pagina op Inloggen en registreren en op Registreren en vul het formulier in. Het kan zijn dat aanmelden niet lukt (bijvoorbeeld omdat er automatisch een wachtwoord is gemaakt), stuur dan een mail naar cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl

  4. Eenmaal ingelogd kun je je opgeven voor de cursus van je keuze.

  5. Dit doe je door Gelijk betalen via iDeal aan te klikken.

  6. Vervolgens Betalen met iDeal aanklikken.

  7. Je komt nu in het internetbankierprogramma, waarmee je op de gebruikelijke wijze de cursus betaalt.

  8. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.

  9. Je inschrijving is pas definitief als je betaling is ontvangen.

Als je om welke reden dan ook niet met iDeal het bedrag hebt overgemaakt, verzoeken wij je uiterlijk 21 oktober 2019 het cursusbedrag (dus zonder de bij een cursus vermelde extra kosten) over te maken naar:
ING-rekeningnummer NL04 INGB 0000 109170, ten name van de Vrienden van het Barlaeus Gymnasium onder vermelding van je naam en het cursusnummer.

Wil je de extra onkosten die bij sommige cursussen staan vermeld, zoals materiaal- en modelkosten, kopieerkosten of kosten van een aan te schaffen boek NIET tezamen met de cursusdonatie over te maken, maar apart en rechtstreeks af rekenen met de desbetreffende docent op de eerste les? Uiteraard hoeven er geen extra onkosten te worden betaald als deze niet bij de cursus staan vermeld.

NB Bij te weinig aanmeldingen (minimaal 6 deelnemers) zal de cursus helaas geannuleerd moeten worden.

Tijdens de cursusavonden worden foto's genomen die gebruikt worden voor de website en de Nieuwsbrief van de Vrienden van het Barlaeus. Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben, gelieve dat per mail door te geven: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl

Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde.
Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, zouden jullie die dan zelf willen benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn via cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl.

Cursus

Latijn voor beginners: taal en cultuur . . . . 4 avonden

Merel Meijer, Barlaeusdocent Klassieke Talen en oud-Barlaeaan

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

10

Cursus

Grieks voor beginners: taal en cultuur . . . . 4 avonden

Joachim Kraaij, Barlaeusdocent Klassieke Talen en oud-Barlaeaan

Vanaf

6 januari 2020

Open plaatsen

19

Cursus

Sophocles’ Antigone . . . . 8 avonden

Rob de Jong, oud-Barlaeusdocent Klassieke Talen

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

13

Cursus

Portrettekenen . . . . 8 avonden

Annefie van Itterzon, beeldend kunstenaar

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

5

Cursus

Olieverf stilleven en portret . . . . 8 avonden

Pauline Hille, beeldend kunstenaar / leerkracht beeldende vorming en oud-Barlaeaan

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

8

Cursus

Collage & mixed media . . . . 8 avonden

Charlotte Schrameijer, beeldend kunstenaar

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

8

Cursus

Compositie . . . . 8 avonden

Caroline Ansink, componist en fluitist

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

9

Cursus

Zangkoor . . . . 8 avonden

Ulrike Siems, zangeres, stemcoach en koordirigente

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

22

Cursus

Het goede leven en de vrije markt . . . . 8 avonden

Alexander Kauffman, Barlaeusdocent filosofie

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

14

Cursus

Speltheorie en het sociaal contract . . . . 4 avonden

Peter Lammers, Barlaeusdocent Economie

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

10

Cursus

Homerus versus Vergilius . . . . 4 avonden

Marco Poelwijk en Willem van Maanen, Barlaeusdocenten Klassieke Talen

Vanaf

4 november 2019

Open plaatsen

16

Cursus

De Romeinse geschiedschrijver Nepos . . . . 4 avonden

Richard Haasen, Barlaeusdocent Klassieke Talen en Diederik Burgersdijk, oud-Barlaeusdocent Klassieke Talen

Vanaf

6 januari 2020

Open plaatsen

21

Cursus

Klassieke mythologie in de moderne en hedendaagse kunst . . . . 4 avonden

Rosanne Koster, Barlaeusdocent beeldende kunst en beeldend kunstenaar

Vanaf

6 januari 2020

Open plaatsen

14

Cursus

Italiaans voor licht gevorderden . . . . 4 avonden

Alfred Buitenkant, oud-Barlaeusdocent Geschiedenis

Vanaf

6 januari 2020

Open plaatsen

17

Cursus

Klimaatverandering . . . . 4 avonden

Wolter Bosch, Barlaeusdocent Aardrijkskunde

Vanaf

6 januari 2020

Open plaatsen

16