Cursussen

 


boetseren en Romeinse keuken

Boven en beneden in de school werd er geschetst, getekend, geboetseerd en werden er prachtige collages gemaakt.
Met dank aan Rob de Jong , Annefie van Itterzon, Godelieve Smulders, die gelukkig bereid was in te vallen voor Victorine Loomans, Lot Schrameijer, Patrick Faas, Alexander Kauffman, Johan Weststeijn, Ruben Gischler, Willem van Maanen, Richard Haasen, Diederik Burgersdijk, Marco Poelwijk.
Met als afsluiting natuurlijk een borrel in de Kring.Ruben Gischler                            borrels                         Johan Weststeijn                                                     


Links is een diashow te bekijken met de cursussen van het afgelopen seizoen.

De cursussen vinden in het algemeen plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn via cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.

Het cursusaanbod voor het seizoen 2018-2019 komt in september op de website. Als je je aanmeldt, ontvang je daar automatisch bericht over.
momenteel kun je je nog niet inschrijven.