ANBI

Naam

Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium

Stichtingsdatum

12 november 1993

RSIN/Fiscaal nummer

8139.62.456

Registratienummer Kamer van Koophandel

41213143

Bankrekening (IBAN)

NL04 INGB 0000 109 170

BIC: INGBNL2A

Secretariaat en correspondentieadres

Jacob Marisstraat 5, 1058 HW Amsterdam

E-mail

info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

Statutair vestigingsadres

Grensstraat 13, 1091 SV Amsterdam

Bestuur

Samenstelling bestuur

Statuten

Volledige tekst in pdf-formaat

Financiële verantwoordingen en verslagen van de kascommissie

Jaarcijfers 2015, verslag van de kascommissie 2015

Jaarcijfers 2014, verslag van de kascommissie 2014

Jaarcijfers 2013, verslag van de kascommissie 2013

Jaarcijfers 2012, verslag van de kascommissie 2012