Over de stichting

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Renata Traas voorzitter
Sietske de Haan penningmeester
Sophie Koers secretaris

Sander Kruse
Willem van Maanen
Tienko Rasker
Alwin Hietbrink

De statuten van de stichting en de financiële jaarrekening over het laatste boekjaar vindt u op de ANBI-pagina.